Automation

ACT Innovation har – siden firmaets start i 2002 – specialiseret sig inden for automations- løsninger til vandværker, mejeri, bio-brændsel, lys, varme og ventilation. Vi leverer alle slags energibesparende løsninger til ovennævnte områder. Som leverandører anvendes kun anerkendte mærker, da installationernes driftsikkerhed er meget vigtig for os og vores kunder. Se uddrag af vores leverandørliste her:

Som  kompetenceområder nævnt i det ovenstående kan følgende uddybes:

Vandværker:

 • Råvandsindvinding
 • Automatisk filterskylning
 • Automatisk overførsel af alarmer via GSM
 • Puls opsamling af målerdata

Bio-brændsel:

 • Destillationsanlæg
 • Scada
 • Heat-oil
 • Process-instrumentering
 • Centrifugestyring

Mejeri:

 • Pasteur-anlæg
 • Styring til smørkerning
 • HMI interface
 • Verificeret datalogger

Lys, varme og ventilation:

 • Styring til ventilationsanlæg
 • Styring af blandesløjfer
 • 800xA Scada anlæg (ABB)
 • Energibesparende lysstyringer
 • ABA, brandvarsling, paniklys